Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για το www.bstudio.gr το οποίο ανήκει και τελεί υπό τη διαχείριση της εταιρείας B STUDIO. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνουμε και χρησιμοποιούμε πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που δίνετε στον ιστότοπο μας. Περιγράφει επίσης τις επιλογές που έχετε αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δείτε και να ενημερώσετε τα δεδομένα αυτά.

Ποιοί είμαστε

Υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων κατά την έννοια του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

Εταιρική επωνυμία: B STUDIO

Διακριτικοί Τίτλοι: bstudio.gr 

Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 7, Αγίοι Ανάργυροι, 13561

Τηλέφωνο:  6947965820

Email: info@bstudio.gr 

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε;

Ως προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα. Τα δεδομένα αυτά δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία είναι ανώνυμα.

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο της επικοινωνίας με εμάς, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών μας προς εσάς πριν κατά τη διάρκεια και μετά τη επίσκεψή σας με εμάς. Επίσης, συλλέγουμε δεδομένα κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας, τα οποία μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας μας. 

Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης όπως: ονοματεπώνυμο, φύλο, όνομα χρήστη ή άλλο παρόμοιο αναγνωριστικό.
 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο και λοιπές πληροφορίες επικοινωνίας. 
 • Στοιχεία τοποθεσίας 

Ιστοσελίδα

 • Τεχνικά στοιχεία όπως: συσκευή, διάρκεια παραμονής και περιήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), τύπο και έκδοση πρόσθετου προγράμματος περιήγησης, ζώνη ώρας και τοποθεσία, λειτουργικό σύστημα – πλατφόρμα και άλλες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία της συσκευής που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.
 • Στοιχεία χρήσης, όπως: πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες που παρέχουμε.
 • Στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας: που περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη υλικού προωθητικών ενεργειών από εμάς και τρίτους και τις προτιμήσεις σας για την επικοινωνία σας με εμάς, εφόσον έχουμε τη σχετική σας συναίνεση, τη γνώμη σας σχετικά με τη διαμονή σας με εμάς.

Είναι σημαντικό τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν για αλλαγές σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική σας σχέση μαζί μας.

Ποια είναι η χρησιμότητα των προσωπικών σας δεδομένων;

Θα διατηρούμε και θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με όσα προβλέπει ο γενικός κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR). Αυτο γίνεται κατά την διαδικασία σύμβασης, προώθησης και για τεχνικούς λόγους που αφορούν την εταιρεία εφόσον, μας έχετε δώσει την ρητή συγκατάθεσή σας να το κάνουμε, και την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή κατόπιν αιτήματος.

Για ποιο σκοπό γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης με εμάς ή πριν από αυτή:
 • Για την ταυτοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων σας.
 • Για την επικοινωνία είτε σε προσυμβατικό στάδιο είτε σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη συναλλακτική σας σχέση με την Εταιρεία, προκειμένου να σας ενημερώσουμε σε σχετικά με αιτήματα και ερωτήματα προς εμάς, για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στους όρους χρήσης μας ή στη Δήλωση Απορρήτου και τις λοιπές πολιτικές που τυχόν υιοθετεί η Εταιρεία.
 • Για την παροχή εξυπηρέτησης πελατών.
 • Για την εν γένει εξυπηρέτηση, διαχείριση, παρακολούθηση, διεκπεραίωση των συναλλαγών σας με εμάς.
 • Για την εξυπηρέτηση όλων των μορφών συναλλαγών μέσω των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών.
 • Στις περισσότερες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση, είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, εφόσον δεν υπερτερούν των δικών σας συμφερόντων, προκειμένου:
 • Να διευθύνουμε και να προστατέψουμε την επιχείρηση και τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένων της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων, των δοκιμών, της συντήρησης του συστήματος, της υποστήριξης, της σύνταξης αναφορών και της τήρησης δεδομένων)
 • Για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων εξαπάτησης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων με σκοπό την προστασία του κοινού και την ασφάλεια του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.
 • Να σας προσφέρουμε υπηρεσίες που είναι χρήσιμες, εύχρηστες και ευχάριστες, περιλαμβανομένης της προσωποποιημένης επικοινωνίας μαζί σας κατά τον τρόπο που επιθυμείτε και έχετε δηλώσει, και προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και είναι προς όφελός σας, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
 • Να κατανοήσουμε καλύτερα τη βάση πελατών μας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις προωθητικές μας ενέργειες και για να διαχειριζόμαστε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που αφορούν τους εγγεγραμμένους χρήστες.
 • Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο του ιστότοπου στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα αφού έχουμε λάβει τη σχετική σας συναίνεση, όπως για τους σκοπούς:
 • Για να σας ενημερώσουμε για εκδηλώσεις, ειδικές προσφορές, προωθητικές ενέργειες και άλλα σχετικά ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και τις υπηρεσίες μας, σύμφωνα με το μέσο επικοινωνίας που έχετε δηλώσει.
 • Για να σας ενημερώσουμε σχετικά με προσφορές ή προωθητικές ενέργειες τρίτων συνεργαζόμενων με εμάς, εφόσον μας έχετε δώσει σχετική συναίνεση, σύμφωνα με το μέσο επικοινωνίας που έχετε δηλώσει.
 • Για να διαφημίσουμε την εταιρεία και τα προϊόντα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε εσάς και σε άλλα άτομα που μπορεί επίσης να ενδιαφέρονται για αυτά που προσφέρουμε.
 • Για να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα της προώθησης πωλήσεων μας και να συνδράμουμε στην προώθηση καταλληλότερων μηνυμάτων, πληροφοριών και προσφορών σε εσάς και άλλους πελάτες.
 • Για να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία ανάλυσης δεδομένων προκειμένου να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, τις υπηρεσίες, τις σχέσεις μας με τους πελάτες.
 • Για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής της Εταιρείας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων.

Cookies

Μέσω των cookies του ιστοτόπου συλλέγονται και αποθηκεύονται πληροφορίες και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.

 • Ακριβή δεδομένα γεω-εντοπισμού και ταυτοποίηση μέσω σάρωσης συσκευής – Μπορούν να συλλεχθούν και να επεξεργαστούν ακριβή δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού προς υποστήριξη ενός ή περισσότερων σκοπών.

Σημείωση: «Ακριβής γεω-εντοπισμός» σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την ακρίβεια της τοποθεσίας ενός χρήστη σε ακτίνα λίγων μέτρων.

 • Ακριβής σάρωση χαρακτηριστικών συσκευής για αναγνώριση ταυτότητας – Η ταυτότητα της συσκευή σας μπορεί να αναγνωριστεί κατόπιν σάρωσης του μοναδικού συνδυασμού χαρακτηριστικών της.
 • Εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, πληροφορίες για το κοινό και δημιουργία προϊόντων- Οι διαφημίσεις και το περιεχόμενο μπορούν να εξατομικευτούν βάσει ενός προφίλ. Μπορούν να προστεθούν περισσότερα δεδομένα για την καλύτερη εξατομίκευσή τους. Μπορεί να μετρηθεί η απόδοσή των διαφημίσεων και του περιεχομένου Μπορούν να αποκτηθούν πληροφορίες για τα είδη κοινού που είδαν τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ή τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη, των συστημάτων και του λογισμικού.
 • Δημιουργία προφίλ εξατομικευμένων διαφημίσεων- Συλλέγονται δεδομένα για την δυνατότητα δημιουργίας ενός προφίλ για εσάς και τα ενδιαφέροντά σας, ώστε να σας εμφανίζονται εξατομικευμένες διαφημίσεις που σας αφορούν.
 • Δημιουργία προφίλ εξατομικευμένου περιεχομένου- Συλλέγονται για την δημιουργία ενός προφίλ για εσάς και τα ενδιαφέροντά σας, ώστε να σας εμφανίζεται εξατομικευμένο περιεχόμενο που σας αφορά. Συνδυάστε αυτές τις πληροφορίες με άλλες πληροφορίες που συλλέχθηκαν προηγουμένως, από επισκέψεις σε ιστότοπους και εφαρμογές, για τη δημιουργία ή την επεξεργασία ενός χρήστη προφίλ για χρήση στο εξατομικευμένο περιεχόμενο.
 • Μέτρηση απόδοσης διαφημίσεων – Συλλεγονται για την απόδοση και η αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων που βλέπετε ή αλληλεπιδράτε, ώστε να μπορούν να μετρηθούν
 • Πραγματοποίηση έρευνας αγοράς και άντληση πληροφοριών για το κοινό- Μπορούν να συλλεχθούν δεδομένα ώστε να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως για την πραγματοποίηση έρευνας αγοράς, κατα την οποία θα αντληθούν πληροφορίες σχετικά με τα είδη κοινού που επισκέπτονται ιστότοπους ή εφαρμογές και βλέπουν διαφημίσεις.
 • Δημιουργία και βελτίωση προϊόντων- Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων και λογισμικού, καθώς και για τη δημιουργία νέων προϊόντων.

Ειδικοί σκοποί συλλογής cookies:

 • H εξασφάλιση ασφάλειας, η πρόληψη απάτης και ο εντοπισμός σφαλμάτων- Τα δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και πρόληψη παράνομης δραστηριότητας, καθώς και για τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων και των διαδικασιών.
 • Η επιλογή εξατομικευμένου περιεχομένου – Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει και να στέλνει δεδομένα που σας επιτρέπουν να βλέπετε και να αλληλεπιδράτε με διαφημίσεις και περιεχόμενο.
 • Η αντιστοιχία και το ταίριασμα δεδομένων offline πηγών – Σκοπός είναι η δυνατότητα να συνδυαστούν δεδομένα από μη ηλεκτρονικές πηγές δεδομένων με τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο προς υποστήριξη ενός ή περισσότερων σκοπών.
 • Η σύνδεση διαφορετικών συσκευών – Διαφορετικές συσκευές είναι δυνατόν να καθοριστούν ότι ανήκουν σε εσάς ή το νοικοκυριό σας με στη στήριξη ενός ή περισσοτέρων σκοπών.
 • Η λήψη και χρήση χαρακτηριστικών συσκευών που απεστάλησαν αυτόματα για ταυτοποίηση – Η συσκευή σας μπορεί να διακρίνεται από άλλες συσκευές βάσει των πληροφοριών που αποστέλλει αυτόματα, όπως η διεύθυνση IP ή ο τύπος του προγράμματος περιήγησης.

Καλό είναι να γνωρίζετε ότι:

Μπορείτε να αποθηκεύετε και να έχετε πρόσβαση στα cookies, τα αναγνωριστικά και άλλα δεδομένα της συσκευής σας για τους σκοπούς που σας παρουσιάζονται.

Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε κλικ για να αρνηθείτε να συναινέσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας πριν συναινέσετε.

Οι προτιμήσεις σας ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο.

Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία.

Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι την πολιτική απορρήτου μας.

Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε τις πληροφορίες σας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, για διάστημα τριών (3) μηνών για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, να λύνουμε διαφορές με διάφορα μέρη και για ό,τι άλλο χρειαστεί για τους σκοπούς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, περιλαμβανομένων του εντοπισμού και της πρόληψης απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε υπόκεινται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με κάποια συγκεκριμένη περίοδο διατήρησης για ορισμένους τύπους προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στη σελίδα μας.

Τα δικαιώματά σας:

Σας ενημερώνουμε αναλυτικά σχετικά με τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς. Περαιτέρω για τη διευκόλυνσή σας για την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας η Εταιρεία μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά σας. Συγκεκριμένα κατόπιν σχετικού σας αιτήματος και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε:

Δικαίωμα ενημέρωσης

Η Εταιρεία οφείλει να σας ενημερώνει για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το τί δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για πόσο χρονικό διάστημα τα κρατάει σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρεία επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την Εταιρεία τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας, υπό προϋποθέσεις.

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Περαιτέρω για τη διευκόλυνσή σας για την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας η Εταιρεία μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά σας.

Ειδικότερα, όπως λεπτομερέστερα αναφέρεται ανωτέρω, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, αφενός για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Περαιτέρω για τη διευκόλυνσή σας για την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας η Εταιρεία μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά σας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη εταιρεία ώστε να μεριμνήσουμε άμεσα. Είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να απαντάμε σε αιτήματά σας και να παρέχουμε πληροφορίες. Παρακαλούμε, κρίνετε υπεύθυνα το αίτημα σας προτού το υποβάλλετε. Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Η απάντηση στα αιτήματά σας δίνεται εντός μηνός από όταν λάβαμε το αίτημά σας, αλλά εάν το αίτημα απαιτεί περισσότερο χρόνο θα σας ενημερώσουμε σχετικά (εντός ενός μηνός). Σημειώνεται πως τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, περίπτωση κατά την οποία δικαιούμαστε να επιβάλουμε ένα μικρό τέλος για την παροχή των πληροφοριών ή να σας αρνηθούμε το αίτημα.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το αίτημα σας: Στην εταιρία Β Studio στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@bstudio.gr ή μέσω τηλεφώνου: +30 6947965820.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα σας μπορείτε να προσφύγετε, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr / Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 Fax: +30 210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr  

Αλλαγές στην Πολιτική

Καθώς η επιχείρησή μας αλλάζει διαρκώς, έτσι μπορεί να αλλάξει και η παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Αν θέλετε να βλέπετε τις αλλαγές που γίνονται κατά καιρούς σε αυτήν την Δήλωση Απορρήτου και τυχόν άλλες πολιτικές που υιοθετεί η Εταιρεία μας παρακαλούμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές ή αλλαγές που σας επηρεάζουν (π.χ. αν αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προτού ξεκινήσουμε την επεξεργασία.

 

Όροι Χρήσης

Η χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.bstudio.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του www.bstudio.gr από τον επισκέπτη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας.

Συνεπώς, ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας.

Ο επισκέπτης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης τoυ ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη αποδοχή των όρων αυτών.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Πνευματικά Δικαιώματα

Το B Studio δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα του, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών. 

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του www.bstudio.gr και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο www.bstudio.gr  ή και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Άδεια Χρήσης Χρήστη

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά του.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Επιπλέον, οι χρήστες της ιστοσελίδας www.bstudio.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το σύστημα ηλεκτρονικών μηνυμάτων για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. 

Χρήση Συνδέσμων (links) 

Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω συνδέσμων (hyperlinks). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Αποκλεισμός Προτροπών 

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης μας.